Добре дошли
09.01.2019
Обявление
О Б Я В Л Е Н И Е   Община Угърчин обявява за публично обсъждане проекта на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2019 година. Проектът на Програмата ще бъде на разположение на всички заинтересовани в „Центъра за административно обслужване и информация”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация. Общественото представяне и публичното обсъждане на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2019 г. ще се проведе от 10.00 ч. на 16 януари 2019 г. в  заседателната зала на  Община  Угърчин. Своите мнения и предложения можете да представите писмено в деловодството на Община Угърчин или да поставите...

09.01.2019
Покана за публично обсъждане на бюджет 2019 г.
                    Кметът на Община Угърчин  отправя покана за участие в обществено обсъждане на:                     Проекта на Бюджет на Община Угърчин за 2019 година                                 Уважаеми съграждани,                              Предстои приемането на бюджета на Община Угърчин за 2019 г. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общност. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето, искаме да дадем възможност за информираност и реално участие на населението при определяне на местните потребности, приоритети и реда за осигуряването им.            Обсъждането ще се проведе на 16.01.2019 г./ сряда/  от 11.00  часа в заседателната зала на...

03.12.2018
Обявление по чл.26, ал.3 от ЗНА
На основание чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Угърчин и на информационното табло в сградата на общинската администрация е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определяне размера на местните данъци на територията на Община Угърчин. Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Угърчин на 03.12.2018 г.Предложения и становища по проекта се приемат в срок до 02.01.2019 г., 17:00 часа в Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин, пл.“Свобода“ №1 и на електронен адрес: obshtina@ugarchin.com.Уведомление до заинтерисованите лица изх.№5963/03.12.2018 г.Проект на Наредба за изменение и...

01.11.2018
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЧК -Л О В Е Ч
Във връзка с честване на 140 години от създаване на Български Червен кръст в Община Угърчин е получено писмо от Областен съвет на БЧК-Ловеч с което е връчен благодарствен адрес за изключително добро сътрудничество.

31.10.2018
Военно окръжие II степен-Ловеч
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ - ОБЩИНА УГЪРЧИН      О Б Я В А Със заповед № ОХ- 895/02.11.2018г. на Министъра на отбраната на Република България е обявена  1 /една/ вакантна  длъжност за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско  висше училище в страната и в чужбина,  във военно формирование 24430-Троян към Военно-географска служба. Длъжността се заема след провеждане на конкурс. Кандидатите за вакантната длъжност да отговарят на условията на чл.141,ал. 1 или ал.6 от ЗОВСРБ . Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч 21.12.2018г. Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg