Новини
Военно окръжие II степен-Ловеч
26.03.2018
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН

О Б Я В А

      Със заповед № ОХ- 211/12.03.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени         46 вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина   във военни формирования в гарнизоните София , Копривщица и Сливен към Стационарната комуникационна и информационна система   . Във Военно окръжие II степен – Ловеч се подава заявление по образец с приложени към него документи . Кандидатите трябва да имат средно или по- високо образование по специалността по  която кандидатстват , да не са по- възрастни от 28 години , а за лицата , отговарящи на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ  не по- възрастни от 41 години , да са български граждани , да не са осъждани , да са годни за военна служба, да са психически пригодни . Длъжностите се заемат след провеждане на изпит по физическа подготовка , тест за обща култура и събеседване.  
 
Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – 11.05.2018г.
Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:
 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерство на отбраната , Централно военно окръжие и общините .О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 230/16.03.2018г. на Министъра на отбраната на Република България е обявен Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2018 г.

Информация за реда за кандидатстване за обучение и необходимите условия на,които да отговарят кандидатите можете да получите от :

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерство на отбраната , Централно военно окръжие и общините .

 
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН

О Б Я В А

 

НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ  ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ “ – гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО  И ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ ,, НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ “ – гр. ВАРНА ИЗВЪРШВАТ ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ГРАЖДАНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА 2018 ГОДИНА.
 
Информация за условията и реда за кандидатстване може да получите от:
 
 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерство на отбраната , Централно военно окръжие, НВУ,,Васил Левски”, ВВМУ,,Н. Вапцаров “ и общините.ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИНО Б Я В А
Със заповед № ОХ-134/13.02.2018г. на Министъра на отбраната на Република България e обявено вакантно място   за приемане на военна служба на лицe, завършило гражданско
висше училище в страната и в чужбина , във военно формирование 46430- София.   Кандидатите трябва да притежават ОКС ,,магистър”по специалност от професионално направление ,,Социални, стопански и правни науки”.Мястото ще се заеме след провеждане на конкурс на 17и18 април 2018г. във военно формирование 46430- София.
 
Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 23.03.2018 г.
 
Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на    Министерството на отбрана , Централно военно окръжие, и общините
 


 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-55/18.01.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени  75/седемдесет и пет / вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина , в гарнизоните Варна и Бургас. Длъжностите се заемат след провеждане на конкурс . 

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 16.03.2018 г.

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбрана , Централно военно окръжие и общините


О Б Я В А

ЗА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ ОТ ЛИЦА, СЛУЖИЛИ ВОЕННА СЛУЖБА

Със заповед № ОХ-1296/ 20.12.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 300  вакантни длъжности за приемане на служба  в ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ за лица, изпълнявали военна служба. Приемът е по документи, без конкурс.

Във  Военно окръжие ІІ степен – Ловеч се подава заявление по образец с приложени към него документи.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 15.09.2018 г.

 

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбраната , Централно военно окръжие и общините

 

О Б Я В А
Набиране на кандидати, отговарящи на изискванията на чл.59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА през 2018 година за времето от 12.03. до 05.04.2018 година и от 01.10.до 26.10.2018 година в Единен център за начална подготовка-Плевен. Българските граждани сключват договор за обучение при явяването си в специализирания учебен център, като за времето на курса им се осигурява:
1.настаняване, изхранване, униформа ;
2.безплатно медицинско обслужване;
3.задължително застраховане срещу смърт и нетрудоспособност.
Финансовото осигуряване на курсовете е за сметка на Министерството на отбраната.
Завършилите обучението си имат предимство при кандидатстване за приемане на военна служба и служба в доброволния резерв при равни други условия.
Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч за първа смяна- 15.02.2018 г. ; за втора смяна-31.07.2018 г.
Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:
 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбрана , Централно военно окръжие, в офисите за водене на военен отчет в общините


О Б Я В А

 Със заповед № ОХ-1231/30.11.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявявeни 50  вакантни длъжности за приемане на военна служба  в НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ, от тях- 45 места за гвардейци, 1 място- номер от разчета, 2 места – за шофьори кат. „D” и кат. „С+Е” Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да имат средно или по-високо образование, да не са по-възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ, не по-възрастни от 41 години, да са български граждани, да не са осъждани, да са годни за военна служба, да са психологически пригодни.
Длъжностите ще се заемат след провеждане изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест, тест за обща култура, измерване на антропометрични данни ( за гвардейците) и събеседване с кандидатите в Националната гвардейска част-София, за времето от 27.03.2018 г. и 28.03.2018 г.
 
Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – до 28.02.2018 г.
 Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:
 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31
тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбраната , Централно военно окръжие и Общините.
 О Б Я В А
 Със заповед № ОХ-1273/14.12.2017г.  на Министъра на отбраната на Република България са обявeни 5 вакантни длъжности във  ВВМУ ,, Никола Й. Вапцаров ”- гр. Варна  , които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица , завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина .
 
Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141 от ЗОВСРБ.
 
Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – до 02.02.2018 г.
 Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:
 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31
тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбраната , Централно военно окръжие и Общините.
О Б Я В А

 Със заповед № ОХ-1312/22.12.2017г.  на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 19 вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали  военна служба / кадрова военна служба /, в гарнизоните Стара Загора, Карлово, Благоевград, Асеновград, Сливен, Плевен, София, Свобода.
 
Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ.
 
Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – до 23.01.2018 г.
 Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:
 
 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31
тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбраната , Централно военно окръжие и Общините.
 


О Б Я В А

Със заповед № ОХ-1232/30.11.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 246 вакантни длъжности за войници в Сухопътни войски - в гарнизоните Стара Загора, Карлово, Пловдив, Белене, Свобода, Сливен, Плевен, Мусачево, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл.141, ал.1 и ал.6 от ЗОВСРБ.
Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидатите за времето от 08.05.2018 г. до 18.05.2018 г..
Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – до 02.02.2018 г
 Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:
 
 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31
тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбраната , Централно военно окръжие и Общините.
 
О Б Я В А
 Със заповед № ОХ-1134/01.11.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 3 вакантни длъжности за Военно-географската служба- в гарнизоните София и Троян, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл.141, ал.1 от ЗОВСРБ.
Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Изисквания за минимално образование и квалификация „Финанси” или “Икономика” за в.ф.26480-София ; “Геодезия” или “Маркшайдерство и геодезия”-за в.ф.24430-Троян. Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест, практически изпит по специалността и събеседване с кандидатите.
Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – до 31.01.2018 г.
 Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:
 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31
тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбраната , Централно военно окръжие и Общините.
 


О Б Я В А

Със заповед № ОХ-1167/09.11.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 14  вакантни длъжности за приемане на военна служба във военни формирования  на Военновъздушните сили в Граф Игнатиево и Божурище. Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл.141, ал.1 и ал.6 от ЗОВСРБ.
                                 Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч     до 29.12.2017 г.  и  за в.ф.54320-Божурище и до 12.01.2018 г. - за в.ф.28000-Г.Игнатиево
 
Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурси, включващи изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидатите за в.ф.28000-Граф Игнатиево от 19.02.2018 г. до 21.02.2018 г., а за в.ф. 54320-Божурище от 15.01.2018 г. до 17.01.2018 г.. Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:
 
 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31
тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбраната, Централно военно окръжие и в офисите за водене на военен отчет в общините .О Б Я В А

Със заповед № ОХ-1174/13.11.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 1 вакантна длъжност за офицер в Съвместното командване на силите-„Младши специалист” в отдел „Финанси”  във военно формирование 46430-София, която следва да се заеме след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл.141, ал.1 или ал.6 от ЗОВСРБ. Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – до 21.12.2017 г.

 

Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест и събеседване с кандидатите на 16.01.2018 г. и 17.01.2018 г.. Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбраната, Централно военно окръжие и в офисите за водене на военен отчет в общините .

 

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-1160/08.11.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 28 вакантни длъжности за войници в 68-ма бригада „Специални сили” в гарнизон Пловдив, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл.141, ал.1 и ал.6 от ЗОВСРБ.
 
Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – до 26.01.2018 г.
 
Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидатите за времето от 27.03.2018 г. до 29.03.2018 г.. Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:
 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31
тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбраната, Централно военно окръжие и в офисите за водене на военен отчет в общините .
 
 

О Б Я В А
 
Със заповед № ОХ-1112/26.10.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 2  вакантни длъжности за приемане на военна служба във Военновъздушните сили – военно формирование 28000 – Граф Игнатиево. Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл.141, ал.1 или ал.6 от ЗОВСРБ, да имат придобита специалност „тромпет” или „кларинет” .Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпит по физическа подготовка и събеседване с кандидатите за времето от 05.02.2018 г. до 09.02.2018 г. във в.ф. 28000-Граф Игнатиево.
 
Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – до 22.12.2017 г.
 
 Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:
 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31
тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбраната , Централно военно окръжие и Общините.
 
 

 О Б Я В А

Със заповед № ОХ-1109/25.10.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е обявявeна 1  вакантна офицерска длъжност за приемане на военна служба във Военновъздушните сили – военно формирование 28000 – Граф Игнатиево. Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл.141, ал.1 или ал.6 от ЗОВСРБ, да имат висше образование, минимална образователно-квалификационна степен – “бакалавър” по специалност “Психология” и завършен курс “Военна психология”.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – до 24.11.2017 г.

 

Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпит по физическа подготовка и събеседване с кандидатите. Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбраната , Централно военно окръжие и Общините.


О Б Я В А

 

       Със заповеди  на министъра на отбраната на Република България са обявявeни:

1.№ ОХ-1012/28.09.2017 г. – 2 (две) вакантни длъжности за офицери в Съвместното командване на силите за лица, изпълнявали военна служба. Срок за подаване на документи – до 20.10.2017 г.

2.№ ОХ-1026/04.10.2017 г. – 3 (три) вакантни длъжности за офицери и 2 (две) за сержанти в Сухопътни войски за в.ф.28330-Смолян за лица, изпълнявали военна служба. Срок за подаване на документи – до 27.10.2017 г.

3.№ ОХ-1027/04.10.2017 г. – 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Националната гвардейска част за лице, изпълнявало военна служба. Срок за подаване на документи – до 27.10.2017 г.

4.№ ОХ-1061/10.10.2017 г. – 1 (една) вакантна длъжност за офицер във Военновъздушните сили за лице, изпълнявало военна служба. Срок за подаване на документи – до 01.11.2017 г.

 

Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614, в интернет- страниците на Министерството на отбраната, Централно военно окръжие  и     Общините

 

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН

О Б Я В А 

 

Със заповеди  на министъра на отбраната на Република България  № .№ ОХ-1059/10.10.2017 са обявени  4 (четири) вакантни длъжности за войници в НВУ,,В.Левски” – гр. Велико Търново , за приемане на служба на лица , завършили  граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Кандидатите за участие в конкурса  трябва да са не по-възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ да са не  по-възрастни от 41 години .

 

                                   СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

                                   ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН ЛОВЕЧ-24.11.2017г. 

 

Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Информация за  изискванията на, които да огговарят кандидатите,   необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614, в интернет- страниците на Министерството на отбраната, Централно военно окръжие  и  Общините.

 

 

 

    

 О Б Я В А

 

  Със заповед   на министъра на отбраната на Република България          № .№ ОХ-1093/19.10.2017г. са обявени  5 (пет) вакантни длъжности в НВУ,,В.Левски” – гр. Велико Търново , за приемане на служба на лица , изпълнявали военна служба/ кадрова  военна служба/   .

 

                                                СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

                                   ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН ЛОВЕЧ-    21.11.2017г. 

 

Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Информация за  изискванията на ,които да огговарят кандидатите ,   необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет- страниците на  Министерството на отбраната,  Централно военно окръжие  и  Общините.

 

 

 

 

 

 

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
Да
Не
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg