Новини
ОБЯВА -"МИГ -ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН"
02.04.2018

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG BG06RDNP001-19.004 „МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ 1_М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура”.
С пълния текст на обявата може да се запознаете тук

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg