Новини
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
29.08.2018

На основание чл. 6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  Община Угърчин осигурява 14 дни обществен достъп до ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „Технически проект за обект АМ „Хемус“ - Етап 1 в участъци: Участък I - от км 87+800 до пресичането с път III-307 (край на км 103+060), включително пътен възел „Дерманци“, с приблизителна дължина 15.26 км; Участък II- от края на пътен възел „Дерманци“ (след пресичане с път III-307 - км 103+060) до пресичането с път III-3005, включително пътен възел „Каленик“ (край на км 122+260), с приблизителна дължина 19.20 км, с обща приблизителна дължина на етапа 34.46 км.

 

В ПЕРИОДА ОТ 14 КАЛЕНДАРНИ ДНИ, СЧИТАНО ОТ 29.08.2018Г. ДО  11.09.2018Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО МОЖЕ ДА ИЗРАЗЯВАТЕ СТАНОВИЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg