Архив-обществени поръчки възложени с публична покана (публикувани преди 01.10.2014г.)
Публична покана-публикувана 23.06.2014г.(ID 9031019 на портала на АОП-прекратена)
23.06.2014
Публична покана, с която е обявено възлагането на обществената поръчка е изтеглена от портала на Агенцията за обществени поръчки. За повече информация може да прочетете настоящето съобщение от възложителя *Лица за контакти: Олга Петрова - Директор, Антон Ангелов-Главен счетоводител, телефон:06931/21-63; факс: 06931/20-37; e-mail:petrova_o@abv.bg
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg