Възлагане на дейности в горски територии

Утвърден годишен план за ползване на дървесина от общински горски фонд през 2016г.
23.12.2015
Утвърден годишен план за ползване на дървесина от общински горски фонд през 2016г.

Открита процедура за възлагане на дейности в горски територии общинска собственост - Обект №1505
22.10.2015
Открита процедура за възлагане на дейности в горски територии общинска собственост - Обект №1505

Утвърден график за провеждане на процедура: търг с тайно наддавене - Обект №1505
22.10.2015
Утвърден график за провеждане на процедура: търг с тайно наддавене - Обект №1505

Открита процедура за възлагане на дейности в горски територии общинска собственост - Обект № 1506
26.08.2015
Открита процедура за възлагане на дейности в горски територии общинска собственост - Обект № 1506

Открита процедура за възлагане на дейности в горски територии общинска собственост - Обект № 1505
07.08.2015
Открита процедура за възлагане на дейности в горски територии общинска собственост - Обект № 1505

Утвърден график за провеждане на процедура: търг с тайно наддавене - Обекти №, 1505
07.08.2015
Утвърден график за провеждане на процедура: търг с тайно наддавене - Обекти №, 1505

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg