Избори за избиране на общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година
12.08.2019 г. Покана изх.№ 4005 от 12.08.2019 г. за провеждане на консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициине, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейскя парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите моган да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Приложения към покана изх.№ 4005 от 12.08.2019 г.
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg