Новини

Информация за включване в Механизма за лична помощ
18.08.2019
Информационна брошура за включване в Механизма за лична помощ 1) Кой има право на лична помощ до 31.12.2020 г.: лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане; децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. 2)Как можете да заявите желанието си да ползвате Механизма лична помощ От 1 април 2019...

Областна дирекция "Земеделие" гр.Ловеч
12.08.2019
На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие", чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ със Заповед №РД-04-120/30.07.2019 г. на Директора на ОД "Земеделие" Ловеч са определени състави на комисии по землища на Община Угърчин със задача: Да ръководят сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви  за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 година.Заповед № РД-04-120/30.07.2019 г. и график за сключване на споразумения по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЕНАТА ЕПИЗООТИЧНА ОБСТАНОВКА
31.07.2019
ЗАПОВЕД №РД-07-118 от 31.07.2019 г. ОТНОСНО ПОСТИГАНЕ НА ПЪЛНА КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ОГНИЩА НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ И ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ТЯХНОТО ОТГЛЕЖДАНЕ В ОБЕКТИ ТИП "ЗАДЕН ДВОР"

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СВИНЕВЪДИ ОТ ОБЩИНАТА И ХОРАТА, ОТГЛЕЖДАЩИ СВИНЕ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ
23.07.2019
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО  ВСИЧКИ СВИНЕВЪДИ ОТ ОБЩИНАТА И ХОРАТА, ОТГЛЕЖДАЩИ СВИНЕ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ На 24.07.2019г./сряда/ от 14.00ч. в зала 101 на Областна администрация Ловеч ще се проведе заседание на Областната епизоотична комисия и информационна кампания, на която е необходимо да присъстват всички свиневъди от общината и хората, отглеждащи свине за лични нужди.ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Информация от ЧЕЗ Разпределение България за осъществяване на планирани прекъсвания на електрозахранването
22.07.2019
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.   Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията,...

Обявление по чл.26, ал.3 от ЗНА
18.07.2019
На основание чл. 26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Угърчин и на информационното табло в сградата на общинската администрация е публикуван Проект на Наредба за изменение на Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Угърчин (Приета с Решение № 700/28.01.2014 г.  на Общински съвет – Угърчин, изм. и доп. с Решение №363/29.08.2017г. на Общински съвет – Угърчин, изм. и доп. с Решение № 485/25.04.2018г. на Общински съвет – Угърчин, изм. и доп. с Решение № 569/27.11.2018г. на Общински съвет – Угърчин). Проектът е публикуван на интернет...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg