Новини

На основание чл.146, ал.1, т.1 от Закона за горите, във връзка с усложнение на епизоотичната обстановка и регистрирано огнище на болестта Африканска чума по свинете
06.12.2019
Със Заповед №РДГ08-3-517 от 27.11.2019 г. се забранява достъпа до горските територии на лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта в следните горски територии в района на дейност СЗДП ТП ДГС Лесидрен и ЗСДП ТП ДСГ Ловеч

Съобщение относно провеждане на информационна среща на Областен информационен център - Ловеч в град Угърчин
26.11.2019
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  Областен информационен център - Ловеч Ви кани на информационна среща "Постигнато по Оперативните програми (ОП) 2014-2019 г. и предстоящи възможности за 2020 г." която ще се проведе от 10:30 часа на 28 ноември 2019 г.в зала на Община Угърчин /Общински съвет - Угърчин/.Целта на събитието е да бъде представено изпълнението на Оперативните програми (ОП) в област Ловеч и по общини през 2019 г. и предстоящите възможности за 2020 година.Представени ще бъдат и възможности за кандидатстване по ОП "Околна среда" във връзка с развиване на визия за Мрежата "Натура 2000" (провеждане на 25 регионални информационни кампании) и планове за...

Информация от ЧЕЗ Разпределение България за осъществяване на планирани прекъсвания на електрозахранването
26.11.2019
 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.                      В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Община Угърчин На 25.11.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./  На 26.11.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./  На 27.11.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./  На 28.11.2019 Г....

Обявление
18.11.2019
Предоставяме на Вашето внимание План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на годишен размер на таксата за битови отпадъци и промил за всяка услуга поотделно за 2020 г.       Уважаеми граждани,      Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Угърчин, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на План-сметката за чистотата по раздели за годишния размер на разходите за...

СЪОБЩЕНИЕ относно местонахождението на избирателна секция 113600003 в град Угърчин.
24.10.2019
Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година Община Угърчин, уведомява избирателите, че избирателна секция 113600003 в град Угърчин е в Дневен център за стари хора на площад „Свобода“ № 3.  

Съобщение във връзка с Решение № 78-МИ / 10.10.2019 година на ОИК - Угърчин
14.10.2019
СЪОБЩЕНИЕ Община Угърчин съобщава, във връзка с Решение № 78-МИ / 10.10.2019 година на ОИК - Угърчин на 22.10.2019 г. (вторник) от 10.00 часа в салона на Читалище “Вълчо Русковски-1894” град Угърчин, представители на Общинска избирателна комисия Угърчин ще проведат обучение на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Угърчин за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. Присъствието на всички членовете на СИК е задължително. Представителите на местните представителства на всички политическите партии и коалиции от партии, които имат членове в СИК имат задължението да уведомят своите представители,  включени в съставите...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg