Ръководство

Р Ъ К О В О Д С Т В О

СТАНИМИР ЙОТОВ ПЕТКОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА  УГЪРЧИН

МАРИЯ ДЕНЧЕВА ДИНОВА - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА УГЪРЧИН

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ - СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА УГЪРЧИН

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg