Постоянни комисии към Общински съвет-Угърчин


 • 1.Комисия по бюджет, финанси, инвестиционна политика, общинска собственост, европейско сътрудничество и международни връзки:

  Председател: Величка Николова Игнатова
  Секретар:Дора Бечева Маринова
  Членове:
  1.Стефан Данаилов Борисов
  2.Иво Асенов Манов
  3.Никола Венелинов Еков


 • 2.Комисия по териториално и селищно устройство,благоустрояване и комунални дейности, екология, селско и горско стопанство:

  Председател:Красимир Въцков Въцов
  Секретар:Тони Пенков Лисичков
  Членове:
  1.Борислав Димитров Патарински
  2.Милена Маринова Найденова
  3.Дора Бечева Балева


 • 3.Комисия по законност, нормативна уредба, местно самоуправление, обществен ред:

  Председател:Иво Асенов Манов
  Секретар:Адрианка Иванова Добрева
  Членове:
  1.Стефан Бориславов Данаилов
  2.Величка Николова Игнатова
  3.Красимир Въцков Въцов


 • 4.Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, туризъм, социални дейности, младежта и спорта:

  Председател:Стефан Данаилов Борисов
  Секретар:Пенка Найденова Недялкова
  Членове:
  1.Никола Венелинов Еков
  2.Борислав Димитров Патарински
  3.Адрианка Иванова Добрева

 • 5.Комисия по разкриване и предотвратяване конфликт на интереси, жалби и сигнали по ЗПКОНПИ:

  Председател:Тони Пенков Лисичков
  Секретар:Величка Николова Игнатова
  Членове:
  1.Пенка Найденова Недялкова
  2.Милена Маринова Найденова
  3.Стефан Бориславов Данаилов

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg