Новини
Онлайн плащане на наеми чрез нова електронна услуга
17.03.2022
Уважаеми ползватели на комплекса АКСТЪР НАЕМИ-КАСА,

Наемателите на общинско имущество вече имат на разположение нов, удобен инструмент за дистанционно извършване на плащанията.

Продуктът АКСТЪР УЕБ КАСА разширява възможностите на АКСТЪР КАСА, като предлага следните възможности на гражданите:
  1. Да се идентифицират пред системата;
  2. Да получат справка за дължимите към момента наеми на общинско имущество;
  3. Да изберат по кои договори за наем искат да извършват плащане;
  4. Да заплатят дължимата сума (вкл. главница и лихви при просрочие).

За да се идентифицират пред системата гражданите могат да използват един от наличните методи, използвани към момента при електронни административни услуги:
  • Идентификация с КЕП или облачен КЕП на ЕВРОТРЪСТ АД или облачен КЕП на БОРИКА АД;
  • Идентификация чрез ПИК на НАП (ако такъв е интегриран в администрацията);
  • Идентификация чрез е-Автентикация, разработена от ДАЕУ (ако е налична);
  • Идентификация чрез Верифициран потребителски профил (ако администрацията използва АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ).

След успешна идентификация, нужната информация за потребителя се извлича автоматично от избраното средство за идентификация и задълженията се зареждат автоматично.

След като потребителят избере задълженията и потвърди, че желае за заплати, той ще може да го направи чрез един от наличните методи за разплащане:
  • Чрез своя профил в ePay.bg или на каса на EasyPay (ако администрацията е интегрирана);
  • Чрез виртуален ПОС терминал (ако администрацията е интегрирана).

Повече детайли могат да бъдат получени чрез запитване на office@acstre.com

Екип на СГ АКСТЪР